0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

PCL-5

(PCL-5 Weathers, F.W., Litz, B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P. 2013; wersja polska: Zawadzki, B., Popiel, A., Foa, E., Jakubowska, B., Cyniak-Cieciura, M. i wsp., 2015)

(PL)

Odpowiedz na pytania na kolejnych stronach.

Na końcu wyświetlą się wyniki.